ORIGINÁL CIBUĽOVÝ PORCELÁN

Hodnota, ktorá rastie s časom

História

Český porcelán Dubí

Bolo to už v roku 1864, keď dubský priemyselník p. Anton Tschinkel kúpil rozsiahly dom s názvom Dolní lesní mlýn, v dnešnej Továrnej ulici, v Dubí u Teplic, ktorý sa prestaval na výrobu majoliky. V roku 1885 odňala výrobná továreň firmy C. Teichert z blízkej Míšne, ktorá tu zaviedla výrobu porcelánu v rokokovom tvare a tzv. cibuľového dekoru, ktorého výroba dosiahla mimoriadny úspech a záujem medzi zákazníkmi, o čom svedčí počet častí tohto súboru, ktorý v roku 1929, kedy bol majiteľom p. Artur Bloch, mal 257 tvarov a bol označený až do roku 1956 nápisom MEISSEN v oválnom rámčeku.
Dnes, keď čítate tento text, nesie firma názov Český porcelán a počet jeho častí v súčasnom prevedení je 850 tvarov. Tieto výrobky sú garantované Asociáciami sklárskeho a keramického priemyslu Českej republiky ako "Český výrobok".

Cibuľový vzor

ORIGINÁL ČESKÝ CIBULÁK

Tento typ dekorácie je založený na vykreslení a prepojení zjednodušených rastlinných motívov na pozadí východnej Ázie, avšak prispôsobených európskemu štýlu a prístupu. Toto bol koncept Johana Davida Kretschmara z roku 1729, ktorý bol jedným zo skupiny dizajnérov v prvej európskej porcelánovej továrni v Meissene.