História

Český porcelán Dubí

Bolo to už v roku 1864, keď dubský priemyselník p. Anton Tschinkel kúpil rozsiahly dom s názvom Dolní lesní mlýn, v dnešnej Továrnej ulici, v Dubí u Teplic, ktorý sa prestaval na výrobu majoliky. V roku 1885 odňala výrobná továreň firmy C. Teichert z blízkej Míšne, ktorá tu zaviedla výrobu porcelánu v rokokovom tvare a tzv. cibuľového dekoru, ktorého výroba dosiahla mimoriadny úspech a záujem medzi zákazníkmi, o čom svedčí počet častí tohto súboru, ktorý v roku 1929, kedy bol majiteľom p. Artur Bloch, mal 257 tvarov a bol označený až do roku 1956 nápisom MEISSEN v oválnom rámčeku.
Dnes, keď čítate tento text, nesie firma názov Český porcelán a počet jeho častí v súčasnom prevedení je 850 tvarov. Tieto výrobky sú garantované Asociáciami sklárskeho a keramického priemyslu Českej republiky ako "Český výrobok".

Najžiadanejší sortiment

Spokojní zákazníci kupujú

Cibuľový vzor

ORIGINÁL ČESKÝ CIBULÁK

Použitý dekor, označovaný od začiatku ako cibuľový vzor, vychádza zo spojenia štylizovaných rastlinných motívov na pozadí východoázijskej filozofie, avšak prispôsobenej európskemu štýlu. Vžité pomenovanie “cibuľový vzor” má pôvod v mylnej interpretácii jedného z motívov vzoru, zobrazeniu granátového jablka, ktoré svojim tvarom pripomína vzdialene cibuľu. Navzdory tomu je pojem “cibulák” symbolom krehkej krásy, spojenia užitočnosti a potešenie ducha, symbolom jedinečnosti a svetovosti.